Mười quả trứng tròn
Mẹ gà ấp ủ,
Mười chú gà con
Hôm nay ra đủ
Lòng trắng, lòng đỏ 
Thành mỏ, thành chân.
Cái mỏ tí hon,
Cái chân bé xíu
Lòng vàng mát dị
Mắt đen sáng ngời
Ơi chú gà ơi !
Ta yêu chú lắm.
PHẠM HỔ
CÁC TIN TỨC KHÁC
1