Bắp cải xanh

Bắp cải xanh
Xanh man mát 
Lá cải sắp
Sắp vòng tròn
Búp cải non
Nằm ngủ giữa
PHẠM HỔ
CÁC TIN TỨC KHÁC
1