Mẹ đi làm
Từ sáng sớm
Dậy thổi cơm
Mua thịt cá
Em kề má 
Được mẹ thơm
Ơi mẹ ơi !
Yêu mẹ lắm !
CÁC TIN TỨC KHÁC
1