Bọn trẻ trong lớp học Maica Montessori
Trẻ em trong lớp học Montessori có thể dựa vào nhu cầu của bản thân, hoặc đề nghị của bạn bè, hoặc giáo viên để có thể tự do lựa chọn các hoạt động vui chơi của mình, tự do chọn thời gian chơi và đối tượng cùng chơi. Có đứa trẻ chăm chú chơi một mình, lại có hai đứa trẻ chơi cùng nhau, cũng có đứa trẻ chơi cùng với giáo viên. Thông thường, trẻ từ 3 - 6 tuổi thích chơi với bạn bè hoặc với một nhóm nhỏ, còn trẻ dưới 3 tuổi lại thích chơi một mình. Bọn trẻ tự do chạy nhảy, nhưng rất có trật tự, nhiều mà không rối, chúng tích cực tham gia học tập, tiến hành các hoạt động phù hợp với sự phát triển của chúng. Đây là những hoạt động cụ thể, rất có văn hoá, có mục đích và khá sống động. Trẻ chơi đi chơi lại một trò, điều đó giúp chúng có thêm nhận thức, nắm chắc kỹ năng, đến khi chúng thoả mãn mới thôi. Sau khi chơi xong một trò chơi, trẻ thu dọn đồ chơi đặt về vị trí ban đầu, sau đó tiếp tục một trò chơi khác. 

Quý vị phụ huynh hãy đến thăm trường Mai Ca và có cảm nhận về bọn trẻ nhé. Chúng thật là đáng yêu.

CÁC TIN TỨC KHÁC