Hoạt động nhà trường
 • Một phút toả sáng của bé Mai Ca
  Một phút toả sáng của bé Mai Ca
 • Hội chợ tết Mai Ca
  Hội chợ tết Mai Ca
 • Hội xuân Mai Ca
  Hội xuân Mai Ca
 • Hiệu trưởng Đào Chi Hà phỏng vấn VTV
  Hiệu trưởng Đào Chi Hà phỏng vấn VTV
Hoạt động của bé
 • Giờ học làm đồ chơi đồ dùng
  Giờ học làm đồ chơi đồ dùng
 • Mai Ca trên truyền hình Việt Nam VTV
  Mai Ca trên truyền hình Việt Nam VTV